Психотерапия

Психотерапията е по-продължителен процес, при който се цели постигането на по-дълбока личностова промяна.

Посредством психотерапията клиентът преработва на по-дълбоки жизнени травми и вътрешни конфликти и постига нов жизнен смисъл.

Psychologist listening to female patient

ps2

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …