Добре дошли

Центърът за психологическо консултиране „Алма” е първи по рода си в гр. Велико Търново и се занимава с индивидуално консултиране, психотерапия, семейно консултиране и терапия, хипнотерапия, групово консултиране (социално-психологически тренинги и групи за срещи), фокус групи, консултиране на фирми и организации.

В центъра можете да намерите специалисти от различни области на психологията, които Ви предлагат професионално консултиране и психотерапия за разрешаване на проблеми от всички жизнени сфери - емоционални и междуличностни конфликти, професионалната кариера, брака, семейството, консултиране на деца.

Център "Алма" ще Ви помогне да постигнете усъвършенстване на собствената си личност и повишаване на социалната си компетентност. Нашите специалисти ще ви окажат подкрепа и помощ за достигане на по-дълбока личностова промяна, за разрешаване на специфични за определени възрасти проблеми.

Центърът провежда различни обучения и семинари, тренинг-групи и групи за взаимопомощ с разнообразна тематика.

За повече информация, вижте нашите услуги.

Важни семинари

Препоръки

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …