Добре дошли

Центърът за психологическо консултиране „Алма” е първи по рода си в гр. Велико Търново и се занимава с индивидуално консултиране, психотерапия, семейно консултиране и терапия, хипнотерапия, групово консултиране (социално-психологически тренинги и групи за срещи), фокус групи, консултиране на фирми и организации.

В центъра можете да намерите специалисти от различни области на психологията, които Ви предлагат професионално консултиране и психотерапия за разрешаване на проблеми от всички жизнени сфери - емоционални и междуличностни конфликти, професионалната кариера, брака, семейството, консултиране на деца.

Център "Алма" ще Ви помогне да постигнете усъвършенстване на собствената си личност и повишаване на социалната си компетентност. Нашите специалисти ще ви окажат подкрепа и помощ за достигане на по-дълбока личностова промяна, за разрешаване на специфични за определени възрасти проблеми.

Центърът провежда различни обучения и семинари, тренинг-групи и групи за взаимопомощ с разнообразна тематика.

За повече информация, вижте нашите услуги.

Важни семинари

Препоръки

excerpt from famous Lao Tzu quote "Mastering others is strength. Mastering yourself is true power." handwritten on blackboard

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Sex Education

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Give business ideas and headhunter concepts.

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …