Групово консултиране

Груповото консултиране се основава на специфичните процеси, които се осъществяват в група и стимулират вътрешното освобождаване на личността и нейното себепознание, разширяват знанията и уменията й в различни сфери от живота. Груповото консултиране е насочено към развитие на уменията за ефективно общуване, подобряване на социалната адаптация, получаване на подкрепа, развитие на индивидуалния потенциал, промяна в поведението. Център "Алма" предлага:

Провеждане на социално - психологически тренинги (СПТ), които представляват обучение в различни социални умения- в сферата на общуването, формиране на умения за житейско планиране и вземане на решение, повишаване на увереността в себе си, корекции в поведенчески стереотипи.

Провеждане на групи за срещи, които се организират с цел подкрепа на личността при създаване на атмосфера на доверие, искреност, доброжелателност, съпричастност.

man-talking-with-small-group

group

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …