Семейно консултиране и терапия

Основната цел на семейното консултиране и терапия е подобряване на взаимоотношенията между брачните партньори, както и между родителите и децата, подобряване на функционирането на семейството като цяло.

Проблемите, които се разглеждат, са свързани със социалните роли и свързаните с тях отговорности:

- характера на конфликтите
- начина на отреагиране
- качеството на комуникацията в семейството
- проблемите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и др.

family1

family2

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …