Хипнотерапия

Хипнозата е състояние на физическа и психична релаксация, което позволява подсъзнанието на човека да бъде “отворено” към позитивна промяна на неговите мисли, чувства и на цялостното му отношение към живота.

Хипнозата представлява ръководена от хипнотерапевт концентрация, която използва силата на подсъзнанието на клиента за постигане на желана промяна в различни сфери от живота му.

woman by the psychologist

does-hypnosis-work-marilyn-vos-savant

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …