Консултиране на фирми и организации

- Тийм билдинг

- Фокус групи

- Мотивационно обучение

- Анализ на проблемите в организацията

- Обучение в лидерски умения

Businessmen having meeting in office

business-people-discussing

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …