Индивидуално консултиране

Индивидуалното консултиране представлява помощ за самопомощ.

То е насочено към решаване на емоционални и междуличностни проблеми на клиента:

- вземане на решение относно професионалната кариера
- брака, семейството
- усъвършенстване на собствената личност и повишаване на социалната компетентност.

therapy1

Young Man Laughing

Терапевтична група за себепознание

Терапевтична група за себепознание През месец март, в център за психологическо …

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета

Сексуално развитие, възпитание и образование от раждането до пубертета …

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност Тренинг за развитие на емоционалната …